EHEDG ‘vloert’ kwaliteitsmanagers

Maarssen, 29 november 2013 02:21 | Hans Damman

Zijn er eigenlijk wel goede bedrijfsvloeren? Veel kwaliteitsmedewerkers die de Praktijkdag Microbiële besmettingen van EHEDG Nederland en VMT op 28/11 bijwoonden, zullen zich deze vraag hebben gesteld naar aanleiding van Wouter Burggraaf zijn presentatie over verspreiding van micro-organismen via vloeren.

Volgens Burggraaf, consultant en bestuurslid van EHEDG-Nederland, zijn er goede vloeren, maar zeker zo belangrijk is de manier waarop deze wordt gelegd/aangebracht. "Maak daarover goede afspraken", klonk het veelzeggend. "De zwakste plek van een tegelvloer zijn de naden."

De consultant benadrukte richting de ruim 70 deelnemers om toch vooral kritisch te blijven nadenken over de bedrijfshygiëne. Hij illustreerde dit vaak met treffende voorbeelden waarvan er vele behoorden tot de categorie ‘ eye opener’. Juist bij de interactie van laarzen en de vloer is volgens hem nog een wereld te winnen.

Anders denken

“We moeten anders gaan nadenken over reinigen”, aldus Burggraaf. “Waarom maken we de gehele afdeling schoon en beperken we ons niet tot datgene dat vuil is. En moeten we beslist reinigen met de hoge druk spuit? We besmetten daardoor ook de schone oppervlakken, ook als er met niet meer dan 15 bar wordt gespoten.”

Die andere denkwijze geldt ook ten aanzien van degenen die de reiniging uitvoeren. Producenten besteden dit vaak uit aan gespecialiseerde bedrijven die daar vaak laag geschoolde mensen voor inzetten. Burggraaf: “Reinigen is een vak en vereist veel deskundigheid, en dus kennis en scholing!”

Blijven nadenken

“De rode draad in de diverse presentaties is dat we moeten blijven nadenken over wat we aan het doen zijn”, benadrukte ook dagvoorzitter Piet Klapwijk. Ook andere sprekers als Frans Saurwalt van Kropman, tevens bestuurslid EHEDG en VCCN-voorzitter (contaminaties via de lucht), André van Zuijlen, Unilever (opsporen bederf sauzen) en Guus Roeselers, TNO (karakterisering microbiële besmettingen) maakten dat op vaak zeer aansprekende wijze overduidelijk.

Kennis zorgelijk achteruit

Veel kennis van product en micro-organismen blijven vereist voor het op de markt brengen van veilige producten. Maar juist die noodzakelijke kennis ontbreekt meer en meer in de bedrijven, bij MKB, maar zeker ook grote bedrijven. Vele aanwezigen maken zich daarover grote zorgen. Er lijkt een scheefgroei te zijn ontstaat tussen aandacht voor kwaliteit en die voor productontwikkeling en/of marketing.

Verteld door technologen

Technische medewerkers blijven erg belangrijk. Frans Egberts, directeur van Henri van de Bilt en bestuurslid van Food Drink Europe, ziet voor hen nog een nieuwe rol weggelegd. “Laat techneuten vertellen wat wij doen, hoe we dat doen en hoe we daar mee omgaan. Ook naar de pers toe als er iets aan de hand is. We zijn nu nog vaak te bang om te strijden en tegengas te geven. Onze technologen kennen, in tegenstelling tot marketeers, het hele verhaal waardoor de pers in een keer een duidelijk verhaal krijgt.”

Lees ook op VMT online:

Lees ook in VMT:

Allergeen produceren