EFSA bevestigt opnieuw gezondheidsrisico’s acrylamide

Italië, 9 juni 2015 10:29 | Denise Doornebosch

EFSA bevestigt dat de aanwezigheid van acrylamide in voeding de kans op kanker vergroot. EFSA’s Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) voerde al eerder evaluaties uit waaruit dit bleek.

In juli 2014 kwam de EFSA met een draft studie naar de gezondheidsrisico’s van acrylamide. Deze werd beschikbaar gemaakt voor openbare raadpleging. Dit heeft samen met recente studies geleid tot de uiteindelijke conclusie van de EFSA.

Acrylamide en kanker

Dierlijke studies wijzen uit dat acrylamide en glycidamide (de metaboliet van acrylamide) het DNA kunnen beschadigen en het risico op kanker vergroten. Studies met menselijke proefpersonen zijn vooralsnog ontoereikend. Deze hebben tot op heden nog niet bewezen dat blootstelling aan acrylamide in de voeding leidt tot een verhoogde kans op kanker.

Acrylamide in voeding

Acrylamide is een chemische stof die op natuurlijke wijze vormt in zetmeelrijke producten wanneer zij boven de 100°C verhit worden. De stof komt onder andere voor in gefrituurde aardappelproducten, koffie, koekjes, crackers, knäckebröd en brood.

Het feit dat acrylamide in een breed spectrum aan voedingsmiddelen voor komt, betekent een gezondheidsrisico voor alle consumenten. Kinderen worden het meest blootgesteld aan de stof op basis van lichaamsgewicht.

Andere schadelijke effecten

Naast kanker kan acrylamide volgens de EFSA schadelijke effecten hebben op het zenuwstelsel, pre- en postnatale ontwikkeling en de mannelijke vruchtbaarheid. Deze effecten bleken niet zorgwekkend, gebaseerd op de hoeveelheid acrylamide die de consument tot zich neemt via de voeding.