Broeikasemissies en beschermen bos hoog op agenda RSPO

Bangkok, Thailand, 11 november 2016 09:55 | Thijs Pasmans

Eddy Esselink en Thijs Pasmans van ketenorganisatie MVO waren in Bangkok om de 14de jaar vergadering van RSPO bij te wonen. Welke belangrijke issues spelen er in de palmolie-industrie? Pasmans en Esselink doen verslag in hun eerste blog.

Daar zijn we dan: gearriveerd in Bangkok. Een bruisende Aziatische stad. Momenteel vindt daar de 14de jaarlijkse vergadering van de RSPO (de ronde tafel voor duurzame palmolie) plaats. Onder het motto: ‘Learning to live together. From vision to transformation’.

Verduurzaming palmolie

In de afgelopen dagen zijn meer dan 800 mensen op dit event afgekomen. Hier worden de ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de palmolie supply chain besproken en plannen gemaakt voor nadere samenwerking in de komende periode. En dit is inderdaad de juiste plek: je voelt de energie bij de aanwezigen om (gezamenlijk) verder te werken aan deze verduurzaming.

Toepassingen palmolie

Waar gaat het over: Palmolie is een product dat wordt gebruikt in vele toepassingen. In voeding, cosmetica, technische toepassingen, etc. De vraag is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit is ook gepaard gegaan met verlies van kostbare natuur en ook sociale aspecten zijn soms uit het oog verloren. De RSPO is gevormd om deze negatieve gevolgen in te dammen. Ondertussen bestaat de RSPO al enkele jaren. De onderwerpen die nu worden besproken zijn anders dan in de eerste jaren. Vandaag waren er de zogenaamde ‘preparatory cluster’ meetings: specifieke onderwerpen die extra aandacht krijgen.

High Conservation Value

Als eerste het specifieke onderwerp van de High Conservation Value gebieden. Een positief gegeven is dat er nu overeenstemming is tussen twee methodieken voor het bepalen van High Conservation Value gebieden. Deze combinatie kan de RSPO goed verder helpen. Een eerste versie van de benodigde handleiding wordt begin 2017 verwacht.

Broeikasgas

Een ander specifiek onderwerp ging over vermindering van broeikasgas emissie. Want inderdaad, ook de productie van palmolie gaat gepaard met broeikasgas ontwikkeling. De belangrijkste oorzaken zijn de emissie ten gevolge van ontwikkeling op veengronden, methaanontwikkeling ten gevolge van de verwerking van de palmvruchten en door landconversie. Steeds meer productie bedrijven zijn nu bezig met het in kaart brengen van hun emissie. Een goede zaak, want op die manier kun je ook een verbeterplan goed vorm geven.

Landschapsbenadering

Verder was er een preparatory cluster over de zgn ‘landschapsbenadering’. In het kort komt het neer op het samenvoegen van alle belanghebbenden en belangen in een bepaald gebied. Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Er wordt gewerkt een aan bepaalde standaard die inzetbaar moet zijn in verschillende gebieden.

Duidelijk is wel dat het formeren van een groep cruciaal is voor het slagen van een dergelijke benadering. Op die manier kan gewerkt worden naar een systeem met goede sociale condities en productieprocessen. Nog steeds zijn er wel behoorlijk grote vragen te beantwoorden. Het systeem moet kunnen functioneren in verschillende sociale structuren en landschappen. Daar moet nog hard aan worden gewerkt.