97% van de Nederlandse gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling

Sinds de invoering van een inzamelvergoeding voor drankenkartons in 2015 zijn gemeenten, in samenwerking met afvalbedrijven, in hoog tempo aan de slag gegaan om recycling van drankenkartons te verwezenlijken. Tweeënhalf jaar later heeft 97% van de Nederlandse gemeenten dit voor elkaar gekregen.

Van de 388 Nederlandse gemeenten zamelen 376 drankenkartons in. In veel gemeenten bieden burgers hun drankenkartons gescheiden aan in een zak of een bak, meestal samen met kunststof verpakkingen en/of blik (PD of PMD). In sommige gemeenten worden drankenkartons via nascheiding uit het huishoudelijk restafval gehaald.

Al vindt de inzameling van drankenkartons in de meeste gemeenten nog maar sinds kort plaats, toch is in 2016 al ongeveer 40% gerecycleerd. Daarmee zit Nederland al bijna op het Europese gemiddelde van 44% (in 2015). Bovendien is de kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen goed.

Drankenkartons lenen zich goed voor recycling. Papiervezel, polyetheen en alumium worden daarbij van elkaar gescheiden en hergebruikt als grondstof. De kwalitatief hoogwaardige papiervezel is zeer interessant voor producten als hygiënepapier en dozen.

De Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen, kortweg HEDRA, werkt voortdurend aan het verduurzamen van het drankenkarton. Inge Eggermont, directeur van HEDRA: “Onze doelstelling is om gemeenten en inwoners te informeren over drankenkartons en het nut en de noodzaak van inzameling en recycling. We willen iedereen motiveren om drankenkartons in te zamelen en samen te zorgen voor een succesvolle en kwalitatief goede recycling van drankenkartons in Nederland. Dat draagt bij aan een circulaire economie.”

Op de website van Stichting HEDRA wordt per gemeente aangegeven of deze meedoet en welk inzamelsysteem wordt gehanteerd.