Programma

header food safety

 

 

Het VMT Food Safety Event is het jaarlijkse ontmoetingspunt waar kwaliteitsfunctionarissen worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen uit de praktijk, hun vragen daarover kunnen stellen en hun eigen mening kunnen toetsen aan die van collega’s en andere deskundigen op het gebied van de voedselveiligheid. Praktisch, diepgang, deskundig en interactief zijn key-elementen van deze bijeenkomst waarop ook de Kwaliteitsmanager Food 2018 zal worden gekozen.

’s Middags zijn er drie parallel sessies waarin de volgende actuele ontwikkelingen op een praktische en vaak interactieve manier zullen worden behandeld:

  • Crisismanagement: Een goede voorbereiding is het halve werk
  • Ethiek van kwaliteitsmanagement, waar legt u de grens?
  • Mensveiligheid versus voedselveiligheid; hoe praktisch daarmee om te gaan?
  • Listeria: van NVWA en omgevingsonderzoek tot groeimodellen en challengetesten
  • BRC Food versie 8: interpreteren en implementeren

 

Ochtend

 08:30 Ontvangst
 09:20 Aanvang plenair programma

Dagvoorzitter:
LinkedIn icoontje kleinSimone Hertzberger, hoofdredacteur Nieuwsbrief VoedselVeiligheid

Het plenaire ochtendprogramma staat in het teken van de deze zomer verschenen rapporten 'Onderzoek fipronil in eieren’ van de commissie Sorgdrager en ‘De eerste Staat van voedselveiligheid’ van de NVWA. De belangrijkste bevindingen in beide rapporten worden besproken en bediscussieerd waarna de industrie zal aangeven welke verbeteracties (zullen) worden doorgevoerd en welke knelpunten men daarbij tegen komt.

09:30

Lessen uit de fipronilaffaire
LinkedIn icoontje kleinMr. W. Sorgdrager, voorzitter Commissie Fipronilonderzoek. Voormalig procureur-generaal, minister van justitie en lid van de Raad van State

Zoals zo vaak bij een incident, is er door de betrokken actoren niet optimaal gehandeld. Uit die fouten of nalatigheden zijn lessen voor de toekomst te trekken. Het is zaak dat daaraan ook gevolg wordt gegeven. Niet zozeer door weer allerlei nieuwe regels te bedenken, maar door de bestaande regels toe te passen. Dat wil nog wel eens achterwege blijven.

09:55

De eerste Staat van Voedselveiligheid
Ir. H.M. (Gonda) Laporte, projectleider De eerste Staat van voedselveiligheid, NVWA

De NVWA publiceerde 7 juni de eerste Staat van Voedselveiligheid. De toezichthouder wil daarmee bijdragen aan een op kennis gefundeerde, maatschappelijke discussie over voedselveiligheid; een discussie die kan leiden tot een gezamenlijke agenda van overheid, bedrijfsleven en samenleving om de voedselveiligheid zeker te stellen. Hoe denkt zij dit strategische document verder te ontwikkelen? In een interactief deel van de presentatie zullen de aanwezigen kunnen aangeven welke risico’s voor de voedselveiligheid zij zien, en welke bijdrage zij kunnen geven aan het verminderen van risico’s en het zeker stellen van de voedselveiligheid in de toekomst.

10:20 Pauze

10:50

Borging van de voedselveiligheid doe je niet alleen!
Derk Oorburg, directeur Quality Assurance Vion Nederland

Sorgdrager wees in haar rapport met een grote beschuldigende vinger naar de eiersector, de NVWA en het beleid. Ook de verwerkende industrie die de bewuste eieren en ei-producten afneemt kent natuurlijk haar verantwoordelijkheid tot borgen van de voedselveiligheid. Hoe kan de verwerkende sector de veiligheid samen met de ketenpartijen van boer tot bord (gaan) borgen? Wat zijn de huidige knelpunten en hoe kunnen we die oplossen, maar ook wat is hiervoor nodig en hebben we daar alles voor in huis of zijn we ook afhankelijk van andere en zo ja, wie dan?

11:15

Debat o.l.v. Simone Hertzberger

Deelnemers en panel (sprekers en Inge Stoelhorst, beleidsmedewerker van het ministerie van VWS) debatteren aan de hand van drie stellingen over de resultaten, hoe deze op te volgen en wat zij daarbij van elkaar verwachten.

11.45
Commerciële pitches van Infoland, Beko Technologies en Gullimex

11:50

Verkiezing Kwaliteitsmanager Food 2018

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met de verkiezing van de Kwaliteitsmanager Food 2018. Drie door de jury genomineerde kwaliteitsmanagers geven een korte pitch waarna de deelnemers op hen kunnen stemmen. Deze uitslag gevoegd bij die van de jury wijst de winnaar aan.

Genomineerd zijn:
Marco de Jong, Quality & Sustainability manager, Zandbergen
Gea Stevens, Cluster Condensed manager QA, FrieslandCampina
Marinka Grünbauer, Kwaliteitsmanager, BK / Luiten Food
12:30

Lunch

Tijdens de lunch wordt er op stand 16 een mini-workshop gegeven door Clear Inn Food over de laatste high tech innovaties waarmee je morgen zowel voedselveiligheid, hygiëne en efficiency kan verhogen.


Parallelsessies

’s Middags zijn er drie parallelsessies waarin de volgende actuele ontwikkelingen op een praktische en interactieve manier worden behandeld.

13:30

1.1 Crisismanagement: een goede voorbereiding is het halve werk

Sessievoorzitter:
LinkedIn icoontje kleinProf. dr. Arjen Boin, Professor of Public
Institutions and Governance, Institute of
Political Science Leiden University /
wetenschappelijkadviseur en partner,
Crisisplan, Leiden

De grenzeloze crisis: Uitdagingen
voor organisaties

Prof. dr. Arjen Boin, Crisisplan BV /
Instituut Politieke Wetenschap,
Universiteit Leiden

Beheersing van gezondheidsrisico’s
van chemische stoffen in voedsel:
rol van het RIVM

LinkedIn icoontje kleinDr. Anton Rietveld, Senior Wetenschappelijk
Medewerker Voedselveiligheid, RIVM, Bilthoven

Op weg naar zo veilig mogelijk voedsel
LinkedIn icoontje kleinIr. Jacques de Groot, Hoofd Quality
Assurance VanDrie Group, Ermelo

Meer info


2.1 Voedselveiligheid versus Machineveiligheid

Sessievoorzitter:
LinkedIn icoontje kleinIr. Wouter Burggraaf, Hygiene
Design-expert, Burggraaf & Partners B.V
.

Raakvlakken en Interactief
omgaan met spanningsveld

- LinkedIn icoontje kleinIng. Rene Bakker, Accountmanager,
Hago Food & Industrie B.V.
- Ir. Wouter Burggraaf, Hygiene
Design-expert, Burggraaf & Partners B.V.
- LinkedIn icoontje kleinIr. Paul Hoogerkamp, Productveiligheidsexpert,
MECID B.V.

Meer info

 

3.1 Listeria monocytogenes: een hardnekkig probleem (1)

Sessievoorzitter:
LinkedIn icoontje kleinCoen van der Weijden, Coördinerend
Specialistisch Inspecteur Microbiologie
(a.i.), NVWA

Listeria en de NVWA: toezicht op
complexe wetgeving

Coen van der Weijden, Coördinerend
Specialistisch Inspecteur Microbiologie
(a.i.), NVWA

Microbiologisch omgevingsonderzoek: De valkuilen in de praktijk!
Meike te Giffel, algemeen directeur, Mérieux NutriSciences Nederland

Listeria borgen, help!
Nine Pijl-Zeilstra, Senior Consultant & Interim Kwalitetiszorg,
KTBA People in Food

Meer info

15:00
 Pauze        
15:45

1.2 Ethiek van Kwaliteitsmanagement

Sessievoorzitter:
LinkedIn icoontje klein Peter Santegoeds, bestuurslid Stichting PAV

Food Safety vanzelfsprekend, maar niet altijd even gemakkelijk
Joop Vree-van Straten, KAM-manager New Forrest

 

Workshop: ‘Welkom bij firma Integer en Co’

Begeleiders: Hanneke Vriend, Via Vriend Interim & Advies en Peter Santegoeds, bestuurslid Stichting PAVO

Meer info

 
2.2 BRC Food Versie 8: interpreteren en implementeren

Sessievoorzitter:
Simone Hertzberger, hoofdredacteur Nieuwsbrief VoedselVeiligheid

Belangrijke veranderingen met aandacht voor Food defense
Arjo van den Berg, senior adviseur, N&S Quality Consultants

Food & Quality Safety Culture
Thomas Zwiers, Consultant / Trainer / Senior Lead Assessor Food, Lloyd’s Register Nederland

De strijd tegen voedselfraude, nu ook door het senior management
Joop en Benno

Meer info

 

3.2 Listeria monocytogenes: een hardnekkig probleem (2)

Sessievoorzitter:
Coen van der Weijden, Coördinerend
Specialistisch Inspecteur Microbiologie
(a.i.), NVWA

Listeria groeimodellen en hun (on)mogelijkheden
Paul in ’t Veld, wetenschappelijk medewerker,
NVWA team expertise industrie

Challengetesten in de praktijk
LinkedIn icoontje kleinMark Wuite, R&D coördinator, WFC Analytics

 Meer info

 17:15 Netwerkborrel