Alex van Kuilenburg

Business Unit Manager Food (Milgro)

Alex van Kuilenburg“Smart technology for a zero-waste food industry”. Milgro maakt de Nederlandse voedingsindustrie koploper in duurzame omgang met grondstoffen. Om verspilling terug te dringen is een aanpak nodig op basis van technologie en Data. Inzicht, regie en expertise zijn onmisbaar. De bewezen methodiek en systemen van Milgro brengen voedingsmiddelenbedrijven volledig in controle over hun gebruikte grondstoffen, vermindert uitvalstromen en maakt hoogwaardigere valorisatie van reststromen mogelijk. Aan de hand van cases uit de industrie laten we zien welke ecologische en economische winst dit oplevert.