Breakout D1

Sessievoorzitter: Toine Timmermans directeur SamenTegen Voedselverspilling

 

De circulaire fabriek
Energie en water

Jolanda Soons-Dings, programmaleider duurzaamheid, Lamb Weston/Meijer
Energietransitie en hergebruik van reststromen hoog op de agenda bij Lamb Weston Meijer.
Wat komt er allemaal bij kijken om alle fabrieken circulair te maken?

Broeder Isaac, Abdij Koningshoeven en Istvan Koller, strategisch omgevingsmanager industrie, Waterschap de Dommel
Eerste 100% circulaire waterzuivering.

Tropische planten zuiveren miljoenen liters afvalwater Abdij de  Koningshoeven. Hoe werkt dit?
Hoe als voedings-industrie aan de slag met circulaire zuivering?