Breakout B1

Sessievoorzitter: Karin Verzijden Advocaat Axon Advocaten

Alternatieve eiwitten: Wat vertellen we de consument?
Juridisch kader alternatieve proteïnen

Karin Verzijden Axon_mailplusKarin Verzijden, AXON Advocaten
Hoofdregel voedselinformatie: voorkomen van misleiding
Gebruik zuivel-benamingen voor zuivelalternatieven
Benaming traditionele en nieuwe vlees-producten


Jos Hugense, CEO Meatless
Vleesvrij of oplossingen met vlees?

Vega en vlees, bedreigingen of kansen?
De markt, hoe schalen we de eiwittransitie op?
Toekomstperspectief.