Breakout A3

Sessievoorzitter: Leontien Hasselman-Plugge CEO SIM

Lagerhuisdebat: Welke toekomst is er voor blockchain in food?

Hoe zal de foodsector de komende vijf jaar veranderen en speelt blockchain

daarin een belangrijke rol? Kom naar het lagerhuisdebat: stel al je prangende vragen en neem ook zelf stelling.

 

Hoor van de blockchainbeliever Bart van Maarseveen (The Fork) over wat er allemaal gaat veranderen.

 

Marianne van Keep

Hoor van ervarings-deskundige Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauses) hoe zijhierover denkt na een succesvolle pilot met een echte publieke blockchain.

 

Hoor van een blockchainscepticus (naam wordt nog bekend gemaakt) over hoe blockchain niets zal veranderen en hoe bestaande technologie hetzelfde kan leveren. Er zijn immers grotere problemen die opgelost moeten worden.

 

De sessie hoopt inzichten te geven in de volgende vragen:

Welke smaken blockchains zijn er en welke zijn geschikt om mee te beginnen?

Waarom zou je als bedrijf met een blockchain starten?

Wat kan blockchain nou wel wat enig andere technologie niet kan?

Er zijn nu al veel verschillende blockchains; hoe komen die samen?

Wat als financiële transacties via een blockchain kunnen lopen?

Wie gaat er profiteren van de technologie en kunnen boeren en producenten ook profiteren?