Breakout A1

Sessievoorzitter: Marjan De Bock-Smit Oprichter/CEO SIM

Productintegriteit aangescherpt door IFS
Beleidsontwikkelingen

Sinds het paarden-vleesschandaal (2013) staat het onderwerp voedselfraude scherp op de radar van de voedingsindustrie. Zo nemen standaarden modules over voedselfraude op en gaan bedrijven volop aan de slag met tools die risico’s voor voedselfraude in kaart brengt. Wat is de laatste stand van zaken?

 

Marjan de Bock-Smit, oprichter en eigenaar SIM Supply

Wat zijn de meest prangende issues rond voedselfraude?

Welke acties onderneemt de voedselketen?

 

Johan Hulleman, manager Duurzaamheid & Kwaliteit, Jumbo Supermarkt

De effecten van voedselfraude op de retail?

Welke acties moet je ondernemen om voedselfraude te managen?