Disclaimer

VMT is onderdeel van MYbusinessmedia. MYbusinessmedia streeft naar actuele en correcte informatie op op haar website; desondanks staat MYbusinessmedia niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is MYbusinessmedia aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, documenten of inhoud van sites waarnaar verwezen wordt. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van MYbusinessmedia zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van MYbusinessmedia worden gebruikt op welke wijze dan ook.


Online bannering: betrouwbare resultaten

MYbusinessmedia maakt voor online bannering gebruik van DART For Publishers, het adserving platform van DoubleClick. DoubleClick is wereldwijd marktleider en serveert per maand meer dan 80 miljard advertenties met behulp van meer dan 130 adservers over de hele wereld. DoubleClick is meer dan 10 jaar geleden opgericht en nu onderdeel van Google. De meetmethode van DoubleClick is geaudit door PriceWaterhouseCoopers.

In de adserving infrastructuur van DART wordt voortdurend geïnvesteerd en vinden continu verbeteringen plaats met als doel het meest betrouwbare, stabiele en vertrouwde adserving platform te blijven. Voor meetgegevens uit DART met resultaten van uw online bannering (geplaatst op websites van MYbusinessmedia) kunt u contact opnemen met online.opdrachten@mybusinessmedia.nl

Mogelijke afwijkingen in metingen tussen DART en andere meetsystemen worden veroorzaakt door o.a. afwijkende browserinstellingen van derden. Omdat MYbusinessmedia gebruik maakt van speciale tags om de meting met betrekking tot uw online bannering correct te laten plaatsvinden, raden wij u aan om voor de analyse van de resultaten van uw banner, de metingen direct vanuit DART te hanteren. Uw accountmanager kan u deze metingen desgevraagd aanleveren en u van advies voorzien


Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia en gebruikersvoorwaarden die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia en gebruikersvoorwaarden die op deze site van toepassing zijn.


VMT

VMT biedt vakinformatie voor foodprofessionals in de voedings-, genotmiddelen- en drankenindustrie in Nederland en België.

Weten wat er speelt, zorgt ervoor dat u snel kunt inspelen op de ontwikkelingen. VMT helpt daarbij door het bieden van actueel nieuws, trends en ontwikkelingen uit de markt. Ook biedt VMT u inspiratie en oplossingen van vakcollega's.