Microbiologie van Voedingsmiddelen

Cover_boekMicrobiologie_DEF

Microbiologie van Voedingsmiddelen - 5e editie

Recent zijn er veel belangrijke normen afgerond dan wel bevinden deze zich in een zo ver gevorderd stadium dat de redactie het gerechtvaardigd vond een nieuwe editie van het boek uit te brengen, de vijfde editie. Betrouwbaarheid, praktijk en gebruikersvriendelijkheid stonden daarbij voorop.

Dit boek is een uniek naslagwerk waarin alle relevante microbiologische methoden van ISO, CEN, NEN, IDF en FNZ zijn gebundeld. Een deskundige redactie beschrijft van meer dan 30 micro-organismen, verdeeld over 10 productgroepen, welk gevaar er voor de productkwaliteit en productveiligheid bestaat. De vijfde druk is aangepast aan de normen en richtlijnen die de afgelopen jaren zijn verschenen. Belangrijke wijzigingen zijn o.a: criteria voor producten aangepast, methoden aangepast aan nieuw uitgebrachte normen, te verwachten ontwikkelingen tav methoden waarvan norm nog in ontwikkeling is, opname van enkele nieuwe methoden zoals Alicyclobacillus, STEC en Miniatuurbepaling Salmonella, deel 'Voedselvergiftigingen en -infecties' is uitgebreider beschreven en deel 'Onderzoek in de productie-omgeving' is uitgebreid met hoofdstuk over de primaire productiefase. 

Prijs: € 195,-
* Genoemde prijs is incl. € 3,95 administratiekosten en excl. 6% btw en € 5,- verzendkosten.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 
E-mail:               klantenservice@vmt.nl
Telefoon:           0570 – 50 43 25

BESTELLEN