‘Voedselverspilling kan winstgevend zijn’ (aankondiging)

Wageningen, 3 mei 2017 14:52 | Willem Paul de Mooij

Er zijn veel methoden om als voedingsmiddelenfabrikant voedselverspilling tegen te gaan, waaronder het optimaal verwaarden van reststromen. Dit wordt besproken op een netwerkbijeenkomst ‘Van food waste naar food profit’ die MVO Nederland en Wageningen Academy organiseren op donderdag 29 juni.

Toine Timmermans, programmamanager Sustainable Food Chains, Wageningen University & Research en Bob Hutten, directeur van de Voedselverspillingsfabriek laten vanuit hun expertise zien hoe je voedselverspilling kunt voorkomen en hoe je reststromen optimaal kunt verwaarden. Het programma heeft een dynamische opzet, waarbij deelnemers hun ideeën zullen pitchen en feedback ontvangen van zowel experts als publiek.

Praktijk
Het is een praktische middag waarbij het accent ligt op de toepassing binnen de eigen bedrijfsvoering. Iedere deelnemer kan zijn eigen bedrijfscase invoeren door middel van een quickscan, die digitaal en live wordt verwerkt.  De diverse cases worden centraal besproken en voorzien van feedback. Er is daarvoor een expertpanel én de mogelijkheid om de eigen uitdaging te pitchen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma? Lees hier verder.