AgriFoodTop Symposium: 'Innoveren in een gezond klimaat'

Amersfoort, 17 april 2019 08:30 | Redactie VMT

De zesde editie van het AgriFoodTop Symposium gaat over innoveren in een gezond klimaat. Searious Business is een mede-organisator van het evenement.

Tijdens het symposium komen de consequenties voor de agrifoodsector van de plannen van de overheid besproken. Over elf jaar moet de broeikasgassenuitstoot in Nederland met 49 procent zijn gedaald. Liggen hier nog kansen?

Ook komen klimaatafspraken, innovatie-uitdagingen en knelpunten en kansen van het nieuwe klimaatbeleid aan bod.

Verschillende parallelsessies behandelen veehouderij, lokale energieproductie, precisielandbouw, de opslag van koolstofdioxide en andere onderwerpen.

Searious Business verzorgt een parallelsessie voor ondernemers die hun plastic voetafdruk (en daarmee hun CO2-uitstoot) willen verlagen. De sessie gaat dieper in op hoe je die voordelen kunt benutten middels communicatie. In een andere parallelsessie komen de kansen voor de foodindustrie aan bod: hoe combineer je klimaatvriendelijk werken met commercieel succes?