Training VITAL2 risicobeoordeling allergenen - Nijmegen

Locatie:  Nijmegen
Tijd:  09.00 uur
Datum:  25 april 2019

Steeds meer afnemers vragen om een VITAL onderbouwing. Tijdens deze verdiepingscursus wordt het VITAL Program toegelicht. Aan de hand van opdrachten en (eigen) praktijkvoorbeelden worden berekeningen uitgevoerd met twee rekentools; de calculator van Allergenen Consultancy en VITAL Online.

Meer informatie