Symposium Voedselpathogenen

Locatie:  De Bilt
Tijd:  09.00 uur
Datum:  23 mei 2019

Beleid en technologie van de toekomst

Symposium over voedselpathogenen, waarbij vooral wordt ingegaan op innovatieve technologieën om pathogenen te bestrijden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de speerpunten van de NVWA en de werkwijze van risicogericht handelen alsmede aan de eisen die door de overheid gesteld worden in verband met handhaving en hoe daaraan te voldoen, bv. op het gebied van challenge testen in relatie tot groei van Listeria.

Zoals altijd bieden onze Nederlandstalige symposia voldoende ruimte voor discussie en wordt daar in het programma rekening mee gehouden. De Stichting Food Micro streeft er met haar symposia naar de praktijk te behandelen. Wij zijn dan ook verheugd dat Prof. Mieke Uyttendaele van Universiteit Gent de openingslezing wil verzorgen en sprekers van de NVWA uitleg geven over de werkwijze. Sprekers uit het bedrijfsleven zijn bereid om inzicht te geven in de praktijk.

Meer informatie.