QBIF

Locatie:  's-Hertogenbosch
Tijd:  00.00 uur
Datum:  12 februari 2019

De kwaliteitsborging van ons voedsel staat onder druk én in de spotlights. Alle reden voor kwaliteitsmanagers om zich te wapenen. In deze leergang leer je hoe je de kwaliteit van je voedingsmiddelen systematisch kunt bewaken en indien nodig effectief kunt ingrijpen. Implementeer een verbetertraject in je organisatie De leergang bestaat uit drie modules: Quality Assurance, Quality Control en Business Improvement. Je werkt in deze modules zowel aan je technische en theoretische kennis als aan je persoonlijke vaardigheden. In kleine groepen doe je theoretische kennis op, om die vervolgens praktisch toe te passen. Aan het einde van de leergang heb je een verbetertraject succesvol geïmplementeerd in je eigen organisatie.

Meer informatie