NVVL Symposium: Vegan - Een duurzame hype?

Locatie:  's-Hertogenbosch
Tijd:  12.30 uur
Datum:  13 juni 2019

Veganisme is populair en de markt speelt er enthousiast op in met nieuwe vegan-producten en hippe vegan-restaurants. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme schat het aantal veganisten in Nederland op 121.000. De verwachting is dat deze trend doorzet in 2019.

We kunnen als food-experts niet meer om deze ideologie heen. Het is hoog tijd voor een uitwisseling van recente wetenschappelijke kennis, visies, inzichten en praktijkervaring over de impact van een veganistische leefstijl op gezondheid, duurzaamheid en technologie.

Meer informatie.