Cursus healthy food design

Locatie:  Wageningen
Tijd:  00.00 uur
Datum:  31 januari 2019
Prijs:€ 649,00(excl. BTW)

Deze cursus leert u de vaardigheden die nodig zijn om gezonde voedingsmiddelen te ontwikkelen, binnen het raamwerk van Europese wetgeving rondom voeding en gezondheidsclaims. Er is aandacht voor een overzicht van functionele ingrediënten, waarbij kritisch wordt gediscussieerd over de middelen om de gezondheidsclaim te valideren. Naast het voorbereiden van EFSA dossiers, staan ook diverse voorbeeldcases centraal.

Meer informatie