AgriFoodTop Symposium: 'Innoveren in een gezond klimaat'

Locatie:  Amersfoort
Tijd:  09.30 uur
Datum:  05 juni 2019

Over elf jaar moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% zijn gedaald. De overheid ontwikkelt samen met de industrie verschillende beleidsplannen om dat te halen. Wat heeft dit voor consequenties voor de agrifoodsector? Worden we beperkt in onze mogelijkheden of biedt dit juist kansen?

Tijdens het AgriFoodTop Symposium ontmoet u beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers en wordt u bijgepraat over de klimaatafspraken tussen overheid en industrie en de knelpunten en kansen van het nieuwe klimaatbeleid. Daarnaast worden de nieuwe innovatieprogramma’s van de Topsector gepresenteerd en is er volop ruimte voor het aanhalen van uw netwerk.

Meer informatie.