08-12-2023 | Cursus hygiënisch ontwerpen basisprincipes

08-12-2023 | Cursus hygiënisch ontwerpen basisprincipes

In deze eendaagse cursus worden de basisprincipes behandeld voor voedselveilig produceren. U krijgt in korte tijd een totaaloverzicht van de kritische punten van een productielijn.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn: wet- en regelgeving; gevarenanalyse (C/F/M); reiniging; basisbeginselen hygiënisch ontwerpen; hygiënisch gebouw.

Doelstelling

  1. Begrip noodzaak hygiënisch ontwerp (reinigbaarheid tot op microbieel niveau)
  2. Herkennen, signaleren en doorgeven van niet-hygiënische situaties, die kunnen leiden tot een (na)besmetting

Aanmelden

Plaats: Aristo, Utrecht
Datum: vrijdag 8 december 2023
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 795,- (excl. btw)
Docent: Ir. Wouter Burggraaf, geautoriseerde EHEDG trainer
Aanmelden kan via deze link.

Bedrijven die aangesloten zijn bij OOM of OTIB komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor meer informatie zie www.oom.nl, resp. wij-techniek.nl.