21-06-2022 | Foodpolicy’s What’s Cookin’ congres

Duurzaam ondernemen in de foodsector is niet alleen denken, maar ook doen! Daarom zullen er tijdens Foodpolicy’s What’s Cookin’ congres op 21 juni naast de verschillende keynotes en een paneldiscussie over klimaatpositief ondernemen, ook inspirerende workshops verzorgd worden.
Delen: