07-06-2022 | Food Law Event

Up-to-date in één dag over de belangrijkste ontwikkelingen in levensmiddelenwetgeving.

Het Food Law Event gaat over de recente belangrijkste ontwikkelingen in levensmiddelenwetgeving en de jurisprudentie van bestaande regelgeving. Waar legt het ministerie van VWS het komende jaar de accenten op? Wat beweegt er op belangrijke onderwerpen zoals etikettering, houdbaarheidsdatum, herkomstetikettering, afbeeldingen op verpakkingen, novel foods, NVWA handboek Voedings- en Gezondheidsclaims en additieven? Een live event waar je veel kennis opdoet in een dag. Relevant en direct toepasbaar.

Meer informatie volgt