31-03-2022 | Food Safety Update

Testen op pathogenen in de productieomgeving.

Om met een omgevings- en pathogenen monitoringsprogramma toegevoegde waarde te kunnen bieden is het van belang dit met de juiste kwaliteit te implementeren. Als een bedrijf een prachtig monitoringsprogramma heeft maar de mist in gaat bij de monstername dan is het weggegooid geld en creëer je schijnveiligheid.

Er zijn verschillende redenen om op pathogenen zoals Listeria monocytogenes, Salmonella of E. coli te testen. Omdat het wettelijk moet, omdat je inzicht wilt hebben in de veiligheid van je product en productie of omdat er een probleem is.

Maar welke testopzet gebruik je in welke situatie? Hoe zet je een juiste omgevingsmonstername op? Hoe ga je om met restrisico bij een goed beheerst product? Hoe wordt er gezocht naar bewijs bij een uitbraak? Hoeveel van jou data wil je delen met de overheid/toezichthouder of juist niet?

Leer van de laatste inzichten en de ervaringen van andere bedrijven tijdens dit VMT online seminar.

Bekijk het programma en meld je aan.

Dit vind je misschien ook interessant