EC stelt maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en -alkaloïden in bepaalde levensmiddelen vast

De Europese Commissie heeft het maximumgehalte voor moederkorensclerotiën verlaagd en maximumgehalten voor moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen vastgesteld. Het gaat daarbij om levensmiddelen die significante concentraties van dergelijke alkaloïden be-vatten en die in belangrijke mate bijdragen aan de blootstelling van de mens.

Dit vind je misschien ook interessant