08-06 | Food law update online event

Up-to-date in één ochtend over de belangrijkste ontwikkelingen in levensmiddelenwetgeving

De Food Law Update is een online event over de recente belangrijkste ontwikkelingen in levensmiddelenwetgeving en de jurisprudentie van bestaande regelgeving. Wat zijn de belangrijkste topics in etikettering en regelgeving in food? Waar legt het ministerie van VWS het komende jaar de accenten op? Wat gebeurt er op Europees niveau? Wat beweegt er op belangrijke onderwerpen zoals houdbaarheidsdatum, herkomstetikettering, afbeeldingen op verpakkingen, novel foods, NVWA handboek Voedings- en Gezondheidsclaims en additieven? Een live online seminar waar je veel kennis opdoet in één ochtend. Relevant en direct toepasbaar.

Meer informatie