16-11 | Cursus levensmiddelenchemie

In deze cursus maken de deelnemers kennis met biomoleculen en organische verbindingen en leren zij de beginselen van de organische chemie. Daarnaast komen de belangrijkste chemische reacties van suikers, vetten en stikstofverbindingen aan bod .

Iedereen weet dat koolhydraten, eiwitten en vetten belangrijke voedingsstoffen zijn. Maar wie kent de chemische en fysische eigenschappen van deze stoffen? Wie met voedselproductie te maken heeft, moet weten hoe chemische processen een rol kunnen spelen en hoe er rekening mee gehouden wordt. In de cursus leren de deelnemers deze aspecten van voedselproductie.

De cursus bestaat uit 7 cursusavonden en wordt afgesloten met een examen.

Meer informatie