Keten moet verspilling terugdringen

Om voedselverspilling tegen te gaan, dient de retail als ketenregisseur te stimuleren dat voedingsmiddelen langer houdbaar blijven. De daarmee gepaard gaande kosten en baten zouden over de afzonderlijke schakels van de voortbrengingsketen moeten worden verdeeld.

Dit vind je misschien ook interessant